20/06/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na göre güncel düzenlemelerin özeti aşağıda belirtilmiştir.
İşveren;
• Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.
• Her çalışanın iş sağlığı ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
• İşyerinin tehlike sınıfına ve çalışan sayısına karşılık gelen zaman boyunca iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır. Bu hizmeti bakanlıkça yetkilendirilen OSGB kuruluşlarından alabilir.
• Her çalışanın işe giriş muayenesini ve periyodik muayenelerini yaptırmakla yükümlüdür.
• İş sağlığı ve iş güvenliği yönünden risk değerlendirmesini yapmak ya da yetkili kişilere yaptırmakla yükümlüdür.
• İş yerine ait acil durum eylem planını yapmak ya da yaptırmakla yükümlüdür.
• Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım ekiplerini oluşturmak ve gerekli eğitimleri vermek ya da bakanlıkça yetkili OSGB kuruluşların tarafından verilmesini sağlamakla yükümlüdür.
• Meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili rapor tutma ve bildirim yapma ile yükümlüdür.