İş Sağlığı

 • İşe Giriş Muayeneleri
 • Periyodik Muayeneler
 • Röntgen Hizmetleri
 • Solunum Fonksiyon Testi
 • İşitme Testi
 • Kan Analizleri
 • Portör Taramaları
 • İdrar Testleri
 • Gaita Testleri
 • Aşılamalar

İş Güvenliği

 • Risk Analizi
 • Acil Durum Eylem Planı
 • İş Güvenliği Yönetmeliği Hazırlanması
 • İş Güvenliği Kurulu Çalışmaları
 • İş Güvenliği Talimatlarının Hazırlanması
 • Gözetim Raporu
 • Periyodik Denetimler

Eğitimler

 • Üst Yönetim Eğitimleri
 • Kurul Üyeleri Eğitimleri
 • Çalışan Eğitimleri
 • Yangın ve Patlama Eğitimleri
 • Mesleki Eğitimler
 • İlk Yardım Eğitimleri

Teknik Kontroller

 • Elektrik Topraklama Kontrolleri
 • Paratoner Tesisat Kontrolleri
 • Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolleri
 • Kaldırma Araçlarının Periyodik Kontrolleri

Ölçümler

 • Gürültü Ölçümleri
 • Titreşim Ölçümleri
 • Toz Ölçümleri
 • Isı Ölçümleri
 • Aydınlatma Ölçümleri
 • Kapalı Alan Gaz Ölçümleri