OSGB nedir?

Kategori: Faaliyetler | 0

OSGB NEDİR?
Ortak Sağlık Güvenli Birimi (OSGB) kuruluşları iş yerlerine iş sağlığı ve işgüvenliği hizmeti sunan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlardır. OSGB kuruluşları yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre, iş yerlerine İş Yeri Hekimi, diğer Sağlık Personeli ve İş Güvenliği Uzmanları ile hizmet sunarlar.

NEDEN BİR OSGB İLE ÇALIŞMALISINIZ?
• Yasal olarak yerine getirmeniz gereken tüm sorumluluklarınızı tek bir kuruluştan almış olursunuz.
• Bünyenizde İş Yeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve diğer sağlık personeli çalıştırma yükümlülüğünüz ortadan kalkar. Tüm bu personelin sosyal güvenlik hakları ve yükümlülükleri hizmet aldığınız OSGB’nin sorumluluğundadır.
• İşyerinizin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına karşılık gelen süre için kısmi zamanlı hizmet alırsınız ve daha ekonomik bir maliyetiniz olur.
• Doküman, rapor ve diğer işlemlerin tek bir kuruluş tarafından düzenlenmesi ve arşivlenmesi, herhangi bir denetim sırasında size avantaj sağlar. Ayrıca denetimlere OSGB yetkililerini çağırıp destek alabilirsiniz.
• Tüm İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin tek bir kuruluş tarafından yapılması zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar.
• OSGB kuruluşları birçok sektörden firmalara hizmet vermektedirler. Sizin sektörünüzle de ilgili birçok işyeri ile çalışıldığından, sektörünüzün ve işyerinizin risk ve gereksinimleri daha geniş bir bakış açısı ve tecrübe ile değerlendirilecektir.

YASAL DÜZENLEMELER
20/06/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na göre güncel düzenlemelerin özeti aşağıda belirtilmiştir.
İşveren;
• Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.
• Her çalışanın iş sağlığı ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
• İşyerinin tehlike sınıfına ve çalışan sayısına karşılık gelen zaman boyunca iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır. Bu hizmeti bakanlıkça yetkilendirilen OSGB kuruluşlarından alabilir.
• Her çalışanın işe giriş muayenesini ve periyodik muayenelerini yaptırmakla yükümlüdür.
• İş sağlığı ve iş güvenliği yönünden risk değerlendirmesini yapmak ya da yetkili kişilere yaptırmakla yükümlüdür.
• İş yerine ait acil durum eylem planını yapmak ya da yaptırmakla yükümlüdür.
• Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım ekiplerini oluşturmak ve gerekli eğitimleri vermek ya da bakanlıkça yetkili OSGB kuruluşların tarafından verilmesini sağlamakla yükümlüdür.
• Meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili rapor tutma ve
bildirim yapma ile yükümlüdür.