İŞE GİRİŞ MUAYENESİ
6331 sayılı kanun gereği her çalışanın işe başlamadan önce gerekli tahlil ve testleri yapılmalı ve bunlara bağlı olarak sağlık muayenesi tamamlanmalıdır. İşe giriş sağlık raporu sadece bakanlıkça yetkilendirilen bir iş yeri hekimi muayenesi sonucu verilebilir. Sağlık ocağı ya da hastanelerden alınan sağlık raporları geçersizdir. Yasa gereği işe giriş raporunda çalışanın sağlığının yaptığı işe uygun olup olmadığı belirtilmektedir.
TEK EV OSGB bünyesinde hizmet veren iş yeri hekimleri, çalışanların muayenelerini işyerinizde ya da TEK EV OSGB merkezinde yapmakta ve işe giriş raporlarını vermektedirler.

PERİYODİK MUAYENELER

6331 sayılı yasa gereği çalışanların her yıl periyodik sağlık muayenelerinin yapılması ve işe giriş raporunda yer alan bölüme gerekli bilgilerin kaydedilmesi gerekmektedir. TEK EV OSGB bünyesinde hizmet veren iş yeri hekimleri tarafından yıllık periyodik muayeneler yapılmakta ve raporları düzenlenmektedir.

ELEKTRO KARDİYO GRAFİ

Çalışanları kalp problemi olup olmadığının tespiti amacıyla yaygın olarak kullanılan bir test olan EKG, sağlık personelimiz tarafından yapılmakta ve işyeri hekimi ve gerekirse kardiyoloji uzmanı tarafından değerlendirilmektedir.
Ani sorunların önüne geçilmesinde ya da diğer kalp problemlerinin varlığının tespitinde önemli bir veri oluşturmaktadır.
İşe giriş muayenelerinde ya da periyodik muayenelerde TEK EV OSGB sağlık personeli tarafından gerekiyorsa EKG kayıtları alınmaktadır.

RÖNTGEN HİZMETLERİ
TEK EV OSGB tarafından organize edilen gezici röntgen araçları ile çalışanların akciğer filmleri işyerinde çekilmekte ve uzman hekimlerimiz tarafından raporlanmaktadır. Her çalışanın işe başlamadan önce ve periyodik muayeneler sırasında akciğer filminin çekilmesi zorunludur.
Gezici röntgen aracı işyerinize gelmekte ve filmler işyerinizde çekilmektedir. Bu durum gereksiz iş gücü kaybını engellemekte ve ekonomik bir kayıp oluşturmadan işyerinizdeki üretimin durmadan devam etmesini sağlar.

SOLUNUM FONKSİYON TESTİ

Solunum fonksiyon testleri çok genel bir yaklaşımla akciğerlerin kapasitesini ve fonksiyonel durumunu objektif olarak ölçmeye yarayan bir testtir. Solunum fonksiyon testleri, göğüs hastalıkları uzmanları, işyeri hekimleri ve akciğer hastalıkları ile uğraşan hekimlerin en sık başvurduğu tanı yöntemidir.
6331 sayılı yasa gereği çalışanların işe girişinde ve her yıl yapılması gereken periyodik sağlık muayenelerinde olması gereken bir testtir. Mesleki hastalıkların takibi açısından önemli ve zorunlu olan bu test TEK EV OSGB tarafından taşınabilir test araçlarıyla işyerinizde çalışanlarınıza uygulanabilmekte, göğüs hastalıkları uzmanı
hekim tarafından değerlendirilerek, sonuçlar kişiye özel raporlar halinde sunulmaktadır.

İŞİTME TESTİ

Çalışma yaşamında yüksek seslere maruz kalan kişilerde zaman içerisinde işitme kayıpları ortaya çıkmaktadır. İşitme testleri uzman personel tarafından yapılmakta ve her iki kulağı da ayrı ayrı değerlendirerek varsa işitme kaybını tespit etmektedir.
6331 sayılı yasa gereği çalışanların işe girişinde ve her yıl yapılması gereken periyodik sağlık muayenelerinde olması gereken bir testtir. Mesleki hastalıkların takibi açısından önemli ve zorunlu olan bu test TEK EV OSGB tarafından taşınabilir test araçlarıyla işyerinizde çalışanlarınıza uygulanabilmektedir.

KAN, İDRAR VE GAİTA ANALİZLERİ
Uzun süren çalışma yaşamında çalışanlarda her sektör için farklı sağlık riskleri oluşmaktadır.
Kan, idrar ve gaita analizleri ile bu hastalıkların teşhisi ya da kontrolü mümkün hale gelmektedir.
TEK EV OSGB tarafından çalışanların örnekleri işyerinizde alınmakta ve gereken testler
gelişmiş laboratuarlarda yapılmaktadır. Sonuçlar işyeri hekimleri tarafından değerlendirilmekte
ve yapılması gereken bir tedavi ya da alınması gereken bir önlem varsa bildirilmektedir.
6331 sayılı yasada ve ilgili yönetmeliklerde, işe giriş muayenelerinde ve periyodik
muayenelerde yapılması gereken minimum analizler bildirilmektedir.
TEK EV OSGB tarafından her türlü laboratuar analizi yapılabilmektedir.
Aşağıda TEK EV OSGB tarafından yapılan analiz ve testler genel başlıklar halinde sıralanmaktadır.
• Tam Kan Analizi                          • Sedimentasyon Analizi
• Kan Şekeri Analizi                       • Kolesterol ve Diğer Kan Yağları Analizi
• Karaciğer Fonksiyon Testleri      • Böbrek Fonksiyon Testleri
• Sarılık Testleri                             • Hormon Testleri
• Kanser Tarama Testleri              • Kan ve İdrarda Ağır Metal Tarama Testleri
• Tam İdrar Analizi                        • Kurşun • Cıva • Krom vb.
• Bulaşıcı Hastalık Testleri             • Gaita Kültürü
• Gaita Mikroskobisi                       • Gaitada Gizli Kan Tespiti
• İdrar Kültürü

PORTÖR TARAMALARI

Özellikle gıda sektörü çalışanlarında yapılması gereken bir testtir. Çalışanların burun, boğaz ve gaita örneklerinden yapılan bu testler ile bulaşıcı hastalıklarının olup olmadığı anlaşılır. Bu test grubuna “Portör Taraması” yani taşıyıcılık taraması adı verilmektedir ve TEK EV OSGB tarafından işyerinizde çalışanlarınızdan alınan numunelerin çeşitli işlemlerden geçirilmesini ve incelenmesini kapsar. İnceleme sonunda her çalışan için ayrı raporlar düzenlenir. Bu test grubu ile bulaşıcı bir hastalığı olan çalışanın tespit edilmesi ve tedavi edilerek riskin ortadan kaldırılması hedeflenir.