İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda müşterilerimizin yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlayarak yasal mevzuatlara uygun olarak, ortaya çıkabilecek yüksek riskleri önlemeye çalışmak, İdari ve Hukuki Ceza yaptırımlarının ortadan kaldırılması, maliyetlerinin azaltılması, verimliliğin artırılması suretiyle en iyi çözümleri sunmaktır. İnsana ve İçinde Yaşanan Çevreye Saygı” prensibiyle başlayan ve işveren ile çalışanlar tarafından ve benimsenen,

Çalışanlar, yükleniciler ve ziyaretçileri kapsayan bu kavram, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak, firma tarafından belirlenen kuralları benimsemeyi ve bu kurallara uymayı sağlamak,

“Sağlığını koru, işini koru” prensibi ile çalışanları korumak, iş sağlığı ve güvenliği bilinçlerini yükseltmek temel hedefimizdir. Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı ulaşılması gereken noktadır.

TEK EV OSGB size ve işletmenize bu konuda danışmanlık ve yol gösterme anlayışı içinde hizmet sunmaktadır.