ZORUNLU EĞİTİMLER
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik Madde 5-(1) göre:
İşveren çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili;
• Programların hazırlanması ve uygulanmasını,
• Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini,
• Çalışanların bu programlara katılmasını,
• Program sonunda katılanlar için bakanlıkça yetkili kuruluş tarafından katılım belgesi düzenlenmesini sağlar.
Bu kapsamda işveren;
• Çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesinden sorumludur.
• Çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile bu risklerden korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar.
TEK EV OSGB profesyonelleri tarafından işveren adına bu eğitimler hazırlanır, çalışanlar eğitime alınır, eğitim sonunda sınavları yapılarak, her çalışan için eğitim katılım ve bitirme belgeleri düzenlenerek işverene teslim edilir.

EĞİTİM SÜRELERİ
Çalışanlara verilecek eğitimler işyerinin tehlike sınıfına göre farklılık göstermektedir;
Az tehlikeli İş yerleri için en az 8 saat,
Tehlikeli işyerleri için en az 12 saat,
Çok tehlikeli işyerleri için en az 16 saattir.

EĞİTİM KONULARI
• Üst Yönetim Eğitimleri
• İş Güvenliği Kurulu Eğitimleri
• Çalışma Mevzuatı
• Yangın ve Patlama Eğitimleri
• İlk Yardım Eğitimleri
• Çalışan Eğitimleri
• Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları – Güvenlik Kültürü
• İş Kazaları ve Mesleki Hastalıkların Sebepleri ve Korunma Prensipleri
• İş Kazası ve Meslek Hastalıklarından Doğan Hukuki Sonuçlar
• Kaza, Yaralanma ve Hastalıklardan Korunma Prensipleri
• Kimyasal, Fiziksel, Biyolojik ve Psikososyal Riskler
• Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları
• İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı
• Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Kullanımları
• Ekranlı Araçlarla Çalışma
• Ergonomi
• Elle Kaldırma ve Taşıma Teknikleri
• Elektrik Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri
• Tahliye ve Kurtarma
• İşyeri Temizliği ve Düzeni
• Hijyen Eğitimi

YANGIN EĞİTİMİ
Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe göre işverenler gerekli önlemleri almak ve çalışanlara yangınla ilgili gerekli eğitimi vermek ya da verdirmekle yükümlüdürler. TEK EV OSGB uzman kadroları tarafından yangın tipleri, yangın tiplerine göre söndürme şekilleri ve yangınla ilgili diğer konuları içeren eğitimler çalışanlara verilmekte ve gereken önlemler alındıktan yangın tatbikatı yapılarak bu konuda tam bilgi sahibi olmaları sağlanmaktadır.

İLK YARDIM EĞİTİMİ

İlk Yardım Eğitimleri
İlk Yardım Eğitimleri

İlk Yardım Yönetmeliği Madde 16:
• Kapsamdaki her kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her 20 personel için bir “İlk Yardımcı Personel” bulundurulması,
• Mekanik cihazların yoğun bulunduğu, yangın ve kaza riski yüksek olan işyerlerinde her 10 personel için bir “İlk Yardımcı Personel” bulundurulması zorunludur.
İşveren olarak belirleyeceğiniz ve “İlk Yardımcı Personel” olmaya uygun bir çalışan TEK EV OSGB tarafından Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı bir eğitim programı ile yetiştirilir ve ilgili sınava katılarak “İlk Yardımcı Personel” belgesi almaya hak kazanır.
“İlk Yardımcı Personel” belgesi TEK EV OSGB tarafından işverene teslim edilir.